2018

Remont płaszcza chłodni kominowej

Remont konstrukcyjnej chłodni kominowej

Modernizacja chłodni wentylatorowej

Wymiana zraszalników chłodni wentylatorowych

Naprawa zewnętrznej powierzchni wieży węgla

Wykonanie projektu układu wody chłodzącej

2017

Wykonanie stalowej konstrukcji podestu

Dostawa podzespołów chłodni wentylatorowej

Dostawa 2 celek chłodni Dynamiks 5000

Wymiana zraszalnika w chłodniach wentylatorowych

Naprawa płaszcza chłodni kominowej

Dostawa 2 celek chłodni Dynamiks3600

Dostawa i montaż 2 wentylatorów WO8000

Modernizacja układu chłodzenia

Zaprojektowanie i wykonanie kierownic powietrza oraz profili wyrównawczych