Dostawa i montaż wentylatorów

Wentylatory

W przypadku chłodni wentylatorowych sercem urządzenia jest zraszalnik, gdzie zachodzi wymiana ciepła i masy, ale cały proces chłodzenia napędzany jest przez wentylator. W jego skład oprócz wirnika wchodzi silnik, przekładnia, układ przeniesienia napędu, dyfuzor oraz konstrukcja nośna. W związku z tym, iż wymienione elementy ściśle współgrają ze sobą, przyszły Użytkownik mając na uwadze uzyskanie długoletniego, bezawaryjnego rozwiązania powinien zadbać o odpowiedni dobór elementów układu.

Służymy Państwu profesjonalnym doradztwem w wyborze odpowiedniego rozwiązania popartym ogromną wiedzą i doświadczeniem, przeprowadzimy proces realizacji dostawy i montażu, wykonamy prace projektowe dokonamy rozruchu oraz przeszkolimy obsługę.

Zwiększanie wydajności w odniesieniu do głównych elementów wentylatorów

Dyfuzor
Obecnie remonty przeprowadzane są z dbałością o stworzenie takich warunków przepływu powietrza przez wentylator, by zminimalizować jego straty. Ważną rolę odgrywa tutaj szczelina nadłopatkowa (odległość pomiędzy końcem łopaty a dyfuzorem). Istniejące żelbetowe dyfuzory mają nierównomierny promień okręgu, więc podczas obrotów wirnika dystans pomiędzy końcem łopaty a wewnętrzną ścianą dyfuzora jest zmienny. Powoduje to zwiększenie drgań zespołu wentylatora, a w konsekswencji krótszą jego żywotność. W przypadku dużej szczeliny nadłopatkowej występuje zjawisko przecieku wewnętrznego wentylatora i znaczące obniżenie jego parametrów. Wykonanie dyfuzorów z laminatu szklano – poliestrowego pozwala na zachowanie średnicy okręgu oraz uzyskanie szczeliny nadłopatkowej mieszczącej się w zakresie wymaganej tolerancji.

Wirnik
Kolejnym elementem mającym wpływ na sprawność wentylatora, a przez to na efekt chłodzenia jest profil łopaty. W naszej ofercie znajdą Państwo specjalnie wyprofilowane łopaty, pozwalające nie tylko na zwiększenie parametrów pracy urządzenia, ale pozwolą również obniżyć hałas emitowany przez pracujące urządzenia oraz wpływają na mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Silnik i przekładnia
Wymiana silnika na nowy, niesie za sobą nie tylko przedłużenie żywotności pracującego układu i zmniejszenie ryzyka awarii ale przede wszystkim ma ogromne znaczenie dla Użytkowników, pragnących zredukować ponoszone koszty energii elektrycznej. Ważną dla Klienta wielkością przy wyborze napędu, jest współczynnik sprawności silnika elektrycznego, który decyduje o wydajności zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną. Współczynnik ten określa nam przewidywane oszczędności wynikające z zastosowania danego rodzaju silnika. W dniu 1 stycznia 2015 r. na terenie Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie, dotyczące sprawności 3-fazowych, klatkowych silników elektrycznych (2, 4 i 6-biegunowych). Od tamtej pory silniki o mocy znamionowej w zakresie 7,5–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3, lub odpowiadać klasie sprawności IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej (wyposażenie w falownik). Oznakowanie silnika klasą IE3 oznacza najwyższy poziom sprawności urządzenia. (tzw. premium) a co za tym idzie najniższe możliwe zużycie energii elektrycznej.

       

Zmniejszenie emitowanego hałasu

Pracujący wentylator jest jednym z dwóch źródeł emisji hałasu w chłodniach. W odpowiedzi na zaostrzające się wymagania środowiskowe dotyczące urządzeń, w celu opracowania strategii obniżenia hałasu chłodni, na życzenie Klienta przeprowadzamy pomiary i analizy akustyczne. Po opracowaniu wyników przedstawimy kosztorys uwzględniający optymalne rozwiązanie.