Ekspertyzy, badania, pomiary

Ekspertyzy obiektów przemysłowych

Przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz czynności serwisowych urządzeń pozwala na zapobieganie poważnym uszkodzeniom, powodującym w następstwie problemy w eksploatacji, a nawet zatrzymanie linii produkcyjnej. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o stan techniczny urządzeń zabudowanych na terenie. Wychodząc naprzeciw wymaganiom Użytkowników oferujemy  wykonanie przeglądów i ekspertyz nie tylko chłodni wentylatorowych, ale również konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Realizacje zadania zaczynamy od badań technicznych w terenie, badań laboratoryjnych przez inwentaryzację uszkodzeń na opracowaniu wniosków i zaleceń remontowych kończąc. W ofercie otrzymują Państwo opracowanie pozwalające na odpowiednie przeprowadzenie renowacji urządzenia, zmniejszające ryzyko jego awarii. W zakresie przeprowadzania szczegółowych ekspertyz współpracujemy z Politechniką Śląską, AGH oraz innymi uczelniami technicznymi.

Wykonujemy ekspertyzy i przeglądy następujących obiektów przemysłowych:

 • Wentylatorowe wieże chłodnicze,
 • Chłodnie kominowe,
 • Kominy przemysłowe,
 • Zbiorniki,
 • Silosy,
 • Mosty,
 • Inne konstrukcje żelbetowe.

Badania i pomiary parametrów ruchowych urządzeń

Wychodząc naprzeciw ciągłej potrzebie udoskonalenia urządzeń, nasza oferta została rozszerzona o wykonanie badań wież chłodniczych oraz wentylatorów.

Oferujemy usługi w zakresie wykonania pomiarów:

 • efektu chłodzenia,
 • parametrów przepływowych,
 • natężenia hałasu,
 • ocena stanu przekładni i silników elektrycznych,
 • pełnej diagnostyki wentylatorów.

Badania te wykonujemy zgodnie z procedurami określonymi w europejskich normach, posiadamy własny sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowaną kadrę.

Posiadamy następujące przyrządy pomiarowe:

Svantek 971

Cyfrowy analizator i miernik poziomu dźwięku

DP-Calc 5825

Miernik prędkości przepływu powietrza i ciśnienia różnicowego

AZ9871

Miernik prędkości przepływu, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza

AZ9871

Miernik temperatury termometru wilgotnego i temperatury punktu rosy

VA8041

Ultradźwiękowy miernik grubości materiału

ASTA113

Miernik grubości lakieru

ASTA113

Młotek Schmidta do mierzenia wytrzymałości betonu

MD-6

Analizator drgań

MD-6

Pirometr do pomiaru temperatury