Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Spółce oparty jest na normach ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004 – obejmuje proces przygotowania i projektowania usługi wraz z dostawą oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Każde zlecenie, które przyjmowane jest do realizacji, poddawane jest analizie z punktu widzenia ryzyk i szans dla Spółki.

Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem, które pomaga osiągnąć zamierzone cele biznesowe. Nadrzędnymi są:

  • spełnianie wymagań klienta,
  • realizacja usług zapewniających najwyższą jakość,
  • spełnianie wymagań prawnych,
  • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenie do stałej poprawy stanu BHP,
  • podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz BHP.

Polityka Firmy Dynamiks sp. z o.o. jest związana z Polityką Grupy Kapitałowej, której jest częścią, a cele w zakresie jakości, BHP i biznesu są określane w powiązaniu ze strategią Grupy Kapitałowej.