DYNAMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL. 08.03.02-24-003H/23 pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w okresie od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Cel główny projektu:
Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny, ponadstandardowy sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń z ergonomii pracy i profilaktyki zdrowotnej. Pracownicy spółki 5 osób – grupa docelowa narażeni są na choroby układu ruchu, zwyrodnień kręgosłupa, bólów szyi, palców, barków. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone dzięki ponadstandardowemu wyposażeniu stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzić profilaktykę przeciwko zdrowotnym czynnikom ryzyka. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 163 781,25 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 139 214,06 zł.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI

DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

PRODUKCJA WENTYLATOROWYCH CHŁODNI WODY

POZNAJ OFERTĘKONTAKT Z NAMI

Poznaj nas

Dowiedz się więcej o działalności naszej firmy

Kim jesteśmy?

Nasi specjaliści z branży budowlanej, konstrukcyjnej oraz technologicznej wyróżniają się nie tylko wiedzą i doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki.

Czym się zajmujemy?

Oferujemy specjalistyczne usługi montażowe dla potrzeb budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz realizacje układów chłodzenia wody przemysłowej.

Co już zrealizowaliśmy?

Na przestrzeni naszej długoletniej działalności zbudowaliśmy bogatą listę referencyjną wielu instytucji państwowych i prywatnych – realizując wiele obiektów przemysłowych…

Remontujemy
i modernizujemy chłodnie kominowe, wentylatorowe
oraz inne obiekty
przemysłowe.

Dostarczamy oraz montujemy wentylatory oraz ich podzespoły
tj. wirniki, silniki, przekładnie, układy przeniesienia napędu, dyfuzory.

Specjalizujemy się w zakresie budowy, remontów i modernizacji różnego rodzaju stalowych i żelbetowych obiektów przemysłowych.

Doświadczenie pozwala nam na zapewnienie kompleksowej budowy układu chłodzenia:
od projektu do uruchomienia.

Produkujemy chłodnie wentylatorowe serii Dynamiks dostosowane do potrzeb i wymagań Klienta.

Wykonujemy przeglądy i ekspertyzy nie tylko chłodni wentylatorowych jak również konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zapewniamy elementy technologiczne do różnych rodzajów chłodni, dopasowanych do konstrukcji i parametrów.

Stosujemy profile FRP jako elementy konstrukcyjne chłodni, ale również jako elementy podestów, balustrad i pomostów.

GRUPA UNISERV:

Poznaj wszystkie nasze spółki

Uniserv-Piecbud SA jest firmą specjalistyczną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych.
Spółka pracuje dla przedsiębiorstw z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego, hut stali, hut metali nieżelaznych, koksowni, cementowni, a także innych zakładów przemysłowych i produkcyjnych.

Prowbud koncentruje się na projektowaniu i wznoszeniu średniej wielkości obiektów żelbetowych 
o wysokości do 120 m, a także na dzierżawie specjalistycznych urządzeń do wznoszenia obiektów (urządzeń ślizgowych, urządzeń wieżowych przestawnych). Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.prowbud.com.pl

Uniserv-Jarosław specjalizuje się w wykonawstwie, wymianach i remontach elementów ciągów technologicznych dla przemysłu szklarskiego, oferuje prace w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, urządzeń transportu materiałów sypkich, a także wybrane usługi dla przemysłu, w tym energetycznego.

Uniserv Budownictwo obecnie koncentruje się na dzierżawie urządzeń, niezbędnych do wznoszenia, modernizacji i remontów dużych obiektów żelbetowych (chłodni kominowych, kominów i silosów). Do roku 2012 spółka ta wraz ze swą grupą kapitałową zajmowała się całością specjalistycznych usług dla przemysłu, tj. projektowanie, wznoszenie i utrzymanie różnego typu obiektów przemysłowych. Docelowo Uniserv Budownictwo będzie obsługiwać projekty Grupy na rynkach zagranicznych z uwagi na szerokie i wieloletnie referencje.

Projchłod wnosi do Grupy usługi projektowe, doradcze i nadzorcze w dziedzinie budownictwa przemysłowego, w tym dla energetyki. Ta specjalistyczna firma inżynierska w szczególności oferuje projektowanie obiegów chłodzenia, w tym chłodni kominowych i wentylatorowych, kominów przemysłowych, silosów i zbiorników jak również pylonów i innych obiektów wieżowych. Ponadto świadczy usługi z zakresu doradztwa technicznego i sprawowania nadzoru budowlanego. Wykonuje również oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i ich analiz technicznych oraz przeglądów okresowych stanu technicznego przemysłowych obiektów budowlanych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.projchlod.com.pl

Uniworker został powołany w celu świadczenia specjalistycznych usług budowlanych. Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Dynamiks Sp. z o.o.
ul. Lwowska 38,
40-389 Katowice
Polska

T: +48 (32) 35 12 190
F: +48 (32) 35 12 199
biuro@dynamiks.pl
www.dynamiks.pl

NIP: 954-26-75-615
REGON: 241149385
KRS 0000330849

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 PLN