Zmniejszenie emisji hałasu z Tłoczni Gazu Rembelszczyzna

Zadanie: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych ze zmniejszeniem emisji hałasu z Tłoczni Gazu Rembelszczyzna do otoczenia”

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie

Zakres prac: Prace polegały na wykonaniu pomiarów, zaprojektowaniu i wykonaniu wyciszenia 5 sztuk chłodni wentylatorowych wraz z zabudową ultracichych wentylatorów oraz specjalnych tłumików hałasu

Termin realizacji: 09.2014 – 03.2015