Wykonanie remontu chłodni wentylatorowej dla Huty Częstochowa

Zadanie: „Wykonanie remontu chłodni wentylatorowej COS (1-celka) na terenie Wydziału Stalownia”

Inwestor: ISD Huta Częstochowa Spółka z o.o.

Zakres prac: Prace remontowe polegały na wymianie urządzeń technologicznych chłodni (zraszalnika, eliminatora, zespołów rozpryskowych), wymianie ścian ociekowych, piaskowaniu i malowaniu elementów stalowych chłodni, renowacji łopatek wirnika wentylatora oraz miejscowej naprawie elementów żelbetowych chłodni (słupy, belki, strop, dyfuzory).

Termin realizacji: 04.2015 – 06.2015