Dostawa i montaż 1 celki chłodni wentylatorowej

Zadanie: Dostawa i montaż 1 celki chłodni wentylatorowej Dynamiks 7500

Inwestor: Suedzucker Polska S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”

Zakres prac: Parametry termiczne dostarczonej chłodni wentylatorowej:

  • Obciążenie hydrauliczne chłodni: 500 m3/h
  • Nominalna wydajność cieplna: 11,6 MW
  • Moc silnika: 37 kW

Termin realizacji: 01.2015 – 03.2015