Zaprojektowanie i wykonanie układu wody obiegowej chłodzącej w Grupie Azoty S.A.

Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie układu wody obiegowej chłodzącej dla zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST®OT w systemie „pod klucz” na Wydziale Estrów JB OXOPLAST w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn”

Inwestor: Grupa Azoty S.A. Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Zakres prac: Zakres prac polegał na zaprojektowaniu i wybudowaniu układu wody chłodzącej, w skład którego weszły: 3 celki chłodni Dynamiks 5000, pompy wody obiegowej, dostawa stacji kondycjonowania wody oraz wykonania automatyki kontrolno-pomiarowej. Układ wody chłodzącej zbudowany został dla nominalnego obciążenia hydraulicznego równego 1100 m3/h oraz wydajności chłodniczej 12,5 MW.

Termin realizacji:
Uzyskanie pozwoleń i prace projektowe: 09.2014 – 02.2015
Prace budowlane, montażowe oraz rozruchowe: 03.2015 – 09.2015