Przebudowa chłodni wentylatorowych w zakresie ograniczenia emisji hałasu

Zadanie: Przebudowa mokrych chłodni wentylatorowych w ramach przebudowy systemu ochrony obiektu w zakresie ograniczenia emisji hałasu no terenie Tłoczni Rembelszczyzna.

Inwestor: Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie

Zakres prac: obejmował wymianę 3 szt. wentylatorów istniejących na wentylatory nowej generacji tzw. ciche, wykonanie projektu modernizacji dachu trzech celek chłodni celem uzyskania możliwości montażu eliptycznego wlotu obudowy wentylatora i wykonanie przebudowy, obniżenie poziomu emisji hałasu ogólnego w punkcie referencyjnym oddalonym od chłodni o 50m do poziomu tła akustycznego, wyeliminowanie emisji hałasu, pochodzącego z wentylatorów w zakresie niskich częstotliwości oktawowych, zabudowę mat wyciszających w zbiornikach wody ochłodzonej, wykonanie pomiarów kontrolnych.

Termin realizacji: 2013