Prace remontowe na chłodniach kominowych

Zadanie: „Prace remontowe na chłodniach kominowych”

Inwestor: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska

Zakres prac: Zakres prac obejmował zarówno remonty i naprawy elementów żelbetowych chłodni, jak i naprawy urządzeń wewnętrznych oraz osprzętu stalowego chłodni.

Termin realizacji: 2014