Prace remontowe na chłodniach kominowych w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie

Zadanie: „Prace remontowe na chłodniach kominowych”

Inwestor: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Zakres prac: Zakres prac obejmował:

  • Remont urządzeń wewnętrznych,
  • Dostawa i montaż rusztów i zraszalnika,
  • Dostawa i montaż nowej drabiny wejściowej na chłodnię oraz górnego jej oporęczowania,
  • Montaż instalacji odgromowej chłodni.

Termin realizacji: 2014