Remont 2 sztuk akcelatorów dla Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie

Zadanie: „Remont 2 sztuk akcelatorów na terenie elektrowni Jaworzno III w Jaworznie”

Inwestor: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

Zakres prac: Nasza firma wykonała modernizację dwóch akceleratorów zlokalizowanych na terenie elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. Prace polegały na naprawie specjalnymi powłokami chemicznymi wewnętrznej powierzchni zbiornika, wymianie rynien, remont i antykorozja pierścieni stalowych, remont przekładni i malowanie zewnętrznej powierzchni zbiornika.

Termin realizacji:

Pierwszy akcelator – 2012r.
Drugi akcelator– 2014r.