Wzmocnienie konstrukcji stalowej pomostu nawęglania w EC Moszczenica

Zadanie: „Wzmocnienie konstrukcji stalowej pomostu nawęglania”

Inwestor: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. – Elektrociepłownia Moszczenica

Zakres prac: Prace polegały między innymi na naprawie wsporników, płyt stropodachowych i płyt podłogowych, czyszczeniu łożysk nośnych pomostu, wymianie poszycia ścian i wymianie szyb, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.

Termin realizacji: 2014