Remont kapitalny 4 chłodni wentylatorowych w EC Lublin Wrotków

Zadanie: „Remont poszycia zewnętrznego komina żelbetowego”

Inwestor: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. – Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych EC „Pniówek”

Zakres prac: Po zabezpieczeniu obiektów sąsiadujących z kominem wykonano piaskowanie i reprofilację płaszcza komina a następnie wykonaliśmy malowanie przeszkodowe pełnej powierzchni komina.

Termin realizacji: 2014