Remont kapitalny 4 chłodni wentylatorowych w EC Lublin Wrotków

Zadanie: „Remont kapitalny 4 chłodni wentylatorowych”

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

Zakres prac: Zakres prac obejmował wymianę urządzeń technologicznych chłodni (zraszalnik, eliminator, zespoły rozpryskowe), remont elementów żelbetowych, diagnostyka zespołu wentylatora, wymiana elementów stalowych oraz czyszczenie mis chłodni.

Termin realizacji: 07.2014 – 11.2014