Modernizacja urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej dla TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Zadanie: „Modernizacja urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej”

Inwestor: TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa

Zakres prac: Zakres remontu chłodni o wysokości płaszcza 90m obejmował: utylizację szlamu zalegającego w misie chłodni, dostawa i montaż nowego oporęczowania górnego wieńca chłodni oraz oporęczowania misy chłodni, wymiana zraszalnika w chłodni.

Termin realizacji: 02.2014 – 05.2014