Dostawa i montaż 5 celek chłodni Dynamiks 7500

Zadanie: Dostawa i montaż chłodni wentylatorowej serii Dynamiks 7500

Inwestor: PGE GiEK S.A. Oddział EC Zgierz

Zakres prac: Parametry termiczne dostarczonych chłodni wentylatorowych:

  • Obciążenie hydrauliczne układu: 3446 m3/h
  • Obciążenie hydrauliczne pojedyńczej celki chłodni: 689,2 m3/h
  • Nominalna wydajność cieplna układu: 40 MW
  • Moc silnika: 45 kW

Termin realizacji: 2013