Umowa serwisowa trzyletnia na bieżące utrzymanie chłodni kominowych.

Zadanie: Trzyletnia Umowa na świadczenie usług serwisowych w zakresie remontu i napraw chłodni kominowych

Inwestor: EDF Polska S.A. oddział w Rybniku

Zakres prac: Zadanie polegało na zapewnieniu ciągłości pracy dwóch chłodni kominowych o wysokości 120 m i obciążeniu 60 000 m3/h każda. Oprócz udrażniania wodorozdziałów, czyszczenia mis zbiorczych, dbałości o urządzenia technologiczne, wykonane zostały prace antykorozyjne, renowacje elementów żelbetowych i stalowych oraz przeglądy techniczne dotyczące wszystkich branż.

Termin realizacji: 2011 – 2013