Dostawa i montaż 1 celki chłodni wentylatorowej

Zadanie: Ekspertyza techniczna chłodni kominowej nr 1

Inwestor: TAURON Ciepło Sp. z o.o. / Zakład Wytwarzania Nowa

Zakres prac:

Ocena stanu technicznego chłodni o wysokości 90m obejmowała:

  • sprawdzenie powłoki wewnętrznej i zewnętrznej chłodni metodą alpinistyczną wraz z ostukaniem i pełną dokumentacją fotograficzną,
  • ocenę stanu technicznego urządzeń wewnętrznych w tym eliminatora, zraszalnika, wodo rozdziału itd.,
  • oględziny konstrukcji nośnej słupów podbudowy, słupów urządzeń wewnętrznych oraz belek,
  • wizualną ocenę drabiny wejściowej na chłodnie, klatki schodowej, oporęczowania pierścienia górnego oraz zbiornika na poziomie ,,0. 00″,
  • oszacowanie niezbędnych prac remontowych aby zapewnić bezawaryjną prace chłodni.

Termin realizacji: 12.2013