Modernizacja chłodni wentylatorowej

Zadanie: Modernizacja chłodni wentylatorowej dwucelkowej 10,08 x 15,12

Inwestor: Pfleiderer SILEKOL Sp. z o.o.

Zakres prac:

Zadanie remontu i modernizacji chłodni polegało na:

  • Wymianie elementów technologicznych chłodni (zraszalnika, eliminatora, wodorozdziału),
  • Dostawie i montażu nowego rusztu zraszalnika
  • Wymianie instalacji zimowej,
  • Wymianie ścian poszycia chłodni,
  • Wymianie wirników
  • Przebudowie stropu, dostawie i montażu nowych dyfuzorów,
  • Wykonanie instalacji odgromowej.

Termin realizacji: 2016r.