Dostawa i montaż 2 celek chłodni Dynamiks7500

Zadanie: „Zamknięcie obiegów wody chłodzącej dla Zakładów Walcowni i Stalowni w Hucie Stali Jakościowych S.A.”

Inwestor: Huta Stali Jakościowych S.A.

Zakres prac:

Zadanie polegało na wykonaniu, dostawie i montażu w miejscu przeznaczenia dwóch kompletnych celek chłodni Dynamiks7500 o parametrach:

  • Obciążenie hydrauliczne 1 600 m3/h
  • Moc chłodnicza 28MW

Termin realizacji: 2016