Dostawa i montaż 3 celek chłodni Dynamiks 3600

Zadanie: „Zamknięcie obiegów wody chłodzącej dla Zakładów Walcowni i Stalowni w Hucie Stali Jakościowych S.A.”

Inwestor: Huta Stali Jakościowych S.A.

Zakres prac:

Zadanie polegało na wykonaniu, dostawie i montażu w miejscu przeznaczenia trzech kompletnych celek chłodni Dynamiks3600 o parametrach:

  • Obciążenie hydrauliczne 370 m3/h
  • Moc chłodnicza 9,9 MW

Termin realizacji: 2016r.