Dostawa 2 celek chłodni Dynamiks 2400

Zadanie: Dostawa 2 celek chłodni wentylatorowej Dynamiks 2400

Inwestor: Grupa Azoty S.A. Zakłady Azotowe Puławy

Zakres prac: Parametry termiczne dostarczonych chłodni wentylatorowych:

  • Obciążenie hydrauliczne pojedynczej celki chłodni: 41 m3/h
  • Nominalna wydajność cieplna układu: 1,43 MW
  • Moc silnika: 7,5 kW

Termin realizacji: 2015